EXITek21.

“…The original idea of the web was that it should be a collaborative space where you can communicate through sharing information...”

– Tim Berners-Lee

Den 25 och 26 maj 2021 presenterar och diskuterar studenterna från it & ekonomiprogrammet sina examensarbeten. Det här är fjärde gången som konferensen ges och fjärde kullen som avslutar sina studier från programmet. När världen som vi känner den står och väger ges möjligheten att reflektera och värdera det vi har för händerna. Det är en central utgångspunkt för arbetet med it & ekonomiprogrammet. Men givet det vi står mitt i blir det än tydligare.

People attending a research conference

Även i år kommer vi att genomföra konferensen helt digitalt. Nedan hittas schema till presentationerna tillsammans med tillhörande Zoom-länkar. Det finns även länkar till allas examensarbeten.

Det finns möjlighet att delta, både som nyfiken åhörare men vi ser dig gärna som aktiv deltagare och kritisk vän till ett eller flera arbeten. Mer information följer inom kort.

Schema 2021

För att komma in till rätt zoom-rum ska titeln på arbetet klickas på.

Tisdag 25/05

8:00Examensarbeten i skuggan av pandemin
Spår 1Spår 2Spår 3Spår 4
8:30-9:30G 2:
Digital kommunikation i virtuella team
G 5: AnvändarmotståndG 7:
Uppfattning av AI i vår tid
G 10:
Effekten av distansarbete
10:00-11:00G 1:
Bjuder din organisation in till att arbeta med sociala
medier som ett verktyg för kunskapsdelning?
G 8:
Så styr algoritmer ditt flöde
G 13:
Hur Artificiell Intelligens används i
rekryteringsprocessen
G 11:
Förändringshantering: Tvådimensionella koder – paradigmskifte inom dagligvarubranschen?
11:30-12:30G 26:
Organisatoriska aspekters
koppling till teknisk skuld
G 17: ZoomstudenterG 14:
Digital Vulnerability Awareness
G 3:
Digital kommunikation inom ett IT-företag vid
systembyte
13:00-14:00G 9:
Värdet av data
G 20:
Den digitaliserade butiken
14:15Avslutning på dagen

Onsdag 26/05

08:00Med blicken på framtiden
Spår 1Spår 2Spår 3
08:30-09:30G 12:
Personal Informatics- Den mätbara
kroppen
G 24:
Etik och kamerabevakning: Möjligheter och utmaningar
G 21:
Digitala användarens passivitet mot tillåtelse av manipulation och dess risker mot demokratin
10:00-11:00G 18:
Expectations vs. reality
G 6:
Påtvingat distansarbete – möjligheter och påverkan på produktivitet
G 27:
The Future of Data driven Business models
11:30-12:30G 4:
Är vaccinations pass en del av det ”nya” normala?
G 25:
AI och dess tillämpning i den svenska Produktions- och tillverkningsindustrin
G 23:
Digitalt ledarskap – Hur förändras ledarskapet i ett IT-företag av en övergång till digitala arbetsmetoder?
13:00-14:00G 19:
Kommunicera digitalisering i traditionella verksamheter
Lost in translation
G 22:
Hur har distansarbetet och digitaliseringen som tillkommit till en följd av Covid-19 påverkat organisationers organisationskultur?
G 15:
“Detta är bara början på det digitala ledarskapet”
14:15Avslutning för konferensen

Examensarbete 2021

Grupp 1: Klara Kalén och Mimmi Niemi

Bjuder din organisation in till att arbeta med sociala
medier som ett verktyg för kunskapsdelning?

Grupp 2: Simone Nyman och Alfred Persson

Digital kommunikation i virtuella team

Grupp 3:  Josefin Lindholm och Veronica Mourice

Digital kommunikation inom ett IT-företag vid systembyte

Grupp 4: Adelina Veseli och Viviana Cea Rojas

Är vaccinations pass en del av det “”nya” normala?

Grupp 5: Tea Cvjetinovic & Tilde Thell

Användarmotstånd – en studie om förändringsmotstånd och dess påverkan vid implementering av digitala kommunikationssystem under tvingande omständigheter

Grupp 6: Dler Hassan och Fehmi Sulejman

Påtvingat distansarbete – möjligheter och påverkan på individers produktivitet

Grupp 7: Luka Rozic och Damon Salehi

Uppfattning av AI i vår tid

Grupp 8: Nelly Nilsson & Matilda Larsson 

Så styr algoritmer ditt flöde

Grupp 9: Yvonne Neu Jönsson & Oskar Lindström

Värdet av data

Grupp 10: Emma Corselli och Matilda Åkerman

Effekten av distansarbete

Grupp 11: Alexandra Wallbäck och Rebecca Wahlberg

Förändringshantering: Tvådimensionella koder – paradigmskifte inom dagligvarubranschen?

Grupp 12: Alex Montebovi och Elias Nilsson 

Personal Informatics – Den mätbara kroppen

Grupp 13: Esra Elfigi och Mahboobeh Roohbakhsh

Hur Artificiell Intelligens används i rekryteringsprocessen

Grupp 14: Jonathan Järlhem och Jakob Stigsson

Digital Vulnerability Awareness

Grupp 15: Emil Berg och Emiliano Garay

“Detta är bara början på det digitala ledarskapet”

Grupp 17: Oskar Prahl & Isabel Sandström

Zoomstudenter

Grupp 18: Loviza Lindström och Elin Bidmark

EXPECTATIONS VS. REALITY. Om användande av BI-system i svenska SMEs

Grupp 19: Niklas Isaksson-Bengtsson och Mikaela Klein

Kommunicera digitalisering i traditionella verksamheter

Grupp 20:  Malin To och Vilma Larsson

Den digitaliserade butiken

Grupp 21: Aladdin Othman och August persson 

Digitala användarens passivitet mot tillåtelse av manipulation och dess risker mot demokratin

Grupp 22: Emma Juvin och Filippa Olsson 

(Hur) har distansarbetet och digitaliseringen som tillkommit till en följd av Covid-19 påverkat organisationers organisationskultur?

Grupp 23: Peter Malmström och Valentina Ketikidis

Digitalt ledarskap. Hur förändras ledarskapet i ett IT-företag av en övergång till digitala arbetsmetoder?

Grupp 24: Isak Emitslöf och Jacob Rutgersson

Etik och kamerabevakning. Möjligheter och utmaningar

Grupp 25: Herolind Ajeti och Dennis Svensson

Systematisk litteraturstudie: AI och dess tillämpning i den svenska Produktions- och tillverkningsindustrin

Grupp 26: Gabriel Jönsson och Tobias Jönsson

Organisatoriska aspekters koppling till teknisk skuld

Grupp 27:  Samuel Rosqvist och Philip Olsson

The Future of Data driven Business models

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *