Samverkanspartners

De skolhuvudmän som hittills samverkar inom ULF med Malmö universitet är Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge samt Kunskapsskolan AB:s skolverksamhet i Trelleborg.