Samverkansmodeller

Under perioden 2022–2024 fortsätter Malmö universitet tillsammans med våra samverkanspartners att skapa långsiktigt hållbara strukturer för samverkan om praktiknära forskning.

Överenskommelser finns mellan Malmö universitet och tio skolhuvudmän i regionen med målet att pröva två olika samverkansmodeller för praktiknära forskning.

Den ena modellen bedrivs i samarbete med Malmö stad och avser uppbyggnaden av en gemensam forskningsmiljö med namnet Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i skola och förskola.

Den andra samverkansmodellen bedrivs i samarbete med kommunerna i Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge samt Kunskapsskolan AB:s skolverksamhet i Trelleborg. Denna samverkansmodell avser att etablera forskningsnätverk inom strategiska områden för praktiknära skolutveckling. För närvarande pågår fem sådana ULF-nätverk.