Om bloggen

Den här siten har skapats för att kommunicera vad som sker lokalt i Malmö universitets del i försöksverksamheten ULF. Följ inläggen för att se mer.

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen 2017 – 2024. Syftet är att utveckla och pröva nya samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, verksamhetsutveckling och lärarutbildning. Tanken är att modellerna som utvecklas ska medverka till att stärka de ingående verksamheternas vetenskapliga grund.

På den nationella hemsidan www.ulfavtal.se finns mer att läsa om ULF och allt som pågår runt om på landets lärarutbildningar i samverkan med en mängd kommunala och fristående skolhuvudmän.

Läs mer om ULF-versamheten vid Malmö universitet.