Samverkansmodeller

Under perioden 2022–2024 fortsätter Malmö universitet tillsammans med våra samverkanspartners att skapa långsiktigt hållbara strukturer för samverkan om praktiknära forskning.

Överenskommelser finns mellan Malmö universitet och 14 skolhuvudmän i regionen med målet att pröva två olika samverkansmodeller för praktiknära forskning.

Den ena modellen bedrivs i samarbete med Malmö stad och avser uppbyggnaden av en gemensam forskningsmiljö med namnet Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i skola och förskola.

Den andra samverkansmodellen bedrivs i samarbete med kommunerna i Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Kunskapsskolan AB:s skolverksamhet i Trelleborg och Europaportens skola i Malmö. Denna samverkansmodell avser att etablera forskningsnätverk inom strategiska områden för praktiknära skolutveckling. För närvarande pågår fem sådana ULF-nätverk. Blogginläggen är taggade med respektive nätverk.

Pågående nätverk:

 • Proportionella resonemang i matematik
 • Svenskämnets didaktik
 • Språk- och kunskapsutveckling i ämnesundervisning
 • Didaktisk modellering i förskolan
 • Förvaltningsnivåns unika utmaningar
 • Betygsättning och bedömning
 • Ett brett matematikdidaktiskt nätverk

ULF-projekt som genomförts inom den gemensamma forskningsmiljön med Malmö stad:

 • Lässtimulerande och språkutvecklande arbete för delaktighet och inkludering (Catarina Economou och Eva Bringéus; Institutionen för kultur, språk, media)
 • Känsla av sammanhang och agency i relation till lokala och globala utmaningar (Valentina Pivotti och Clas Olander, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle)
 • Att utveckla upplevelsebaserad pedagogik för alla elever (Pär Widén, Institutionen för kultur, språk, media)
 • Utveckling och inkludering i matematisk dialog med hjälp av digitala verktyg (Marie Sjöblom & Lisa Björklund Boistrup, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle)