Aktuella utställningar

IT & Ekonomi: Examensarbete 2021

Mer information om 2021 års redovisningar och exjobb.

IT & Ekonomi: Examensarbete 2020

 • Journalistik i den digitala eran- Ett forskningsprojekt gällande framtidens journalister i den digitala eran
  Vad ligger bakom ert val av tema för arbetet, varför var ni nyfikna på just detta? Vårt val av tema var inte självklarhet, vi började med att vi skulle komma på vars tre olika områden och problemsituationer som vi själva tyckte var intressanta och som vi sedan skulle presentera för varandra. De olika teman som […]
 • Digital mognad och den offentliga fastighetsförvaltningen
  När vi började titta på potentiella ämnesförslag så hade vi båda en gemensam uppfattning om att offentlig sektor inte låg lika långt fram i sin digitaliseringsprocess som det privata näringslivet. Vi hade båda ett intresse av att skriva om offentlig sektor och då föll det sig naturligt att undersöka denna diskrepans i digitalisering mellan privat […]
 • Third-party cookies- How aware are people of Third-party cookies when using the internet?
  Varför är third-party cookies intressant? Datainsamling är något som jag alltid tyckt har varit intressant och särskilt datainsamlingsom sker på internet där man oftast är omedveten om att det sker. Det finns flera sätt attsamla in data på och ett av sätten som har gjort mig intresserad är datainsamlingen somsker genom cookies. Cookies är inte […]
 • Digitala verktyg för kommunikation i mindre organisationer
  Vad ligger bakom ert val av tema för arbetet, varför var ni nyfikna på just detta?Kommunikation är något väldigt komplext att definiera precist och därför är det även väldigtintressant att studera. Det kan skilja sig väsentligt beroende på vad man studerar. Vårtintresse växte när vi fick kontakt med organisationen ”Stiftelsen Läxhjälpen” som är en ideellorganisation […]
 • Best Practice för LMS
  dlvklsd

Lägg till kurs

Gå till Om utställningsbloggen för att lägga till en ny kurs.