Ännu ett ULF-projekt är i hamn med flaggan i topp!

ULF-projektet om proportionalitet i skolmatematiken har nu pågått hösten 2021 till våren 2023. Deltagarna bestämde som eget mål att själva författa artiklar till i första hand Nämnaren då denna har stor spridning bland matematiklärare i alla årskurser. Det är inte utan stolthet vi presenterar följande resultat:

Langeveld, E., & Rosenberg, A. (2023). Att tolka derivator med hjälp av enheter. Nämnaren, 49(2), 47–53.

Lindeheim, C., & Nilsund, A.-B. (2023). En vanlig uppgift i ett ovanligt sammanhang. Nämnaren, 49(2), 35–39.

Rosell, C., & Strand, K. (2023). Hur kan man inte se det? Nämnaren, 49(2), 41–46.

Artiklarna är nu publicerade i Nämnaren 2/2023 och blir öppet tillgängliga ungefär 2 år efter publikation, men redan nu finns en kort sammanfattning under DIVA-länkarna ovan. Även om detta ULF-projekt formellt sett är slut nu, så räknar vi med lite efterdyningar i form av ytterligare publikationer närmsta tiden i Nämnaren, Matematikbiennalen 2024 och någon forskningspublikation. Detta berättar vi dock mer om i ett senare blogg-inlägg.

/Jöran Petersson. Nätverksledare för ULF-nätverket vid Malmö universitet om proportionalitet i matematiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *